A.C.R.D. Praia do Castelo

Unha asociación, un pobo, un festival

La Asociación Cultural Recreativa e Deportiva Praia do Castelo, Fundada en 2004, conta na actualidade con máis de 500 socios. Esta organización sen ánimo de lucro, ten como principal finalidade a realización de diferentes actividades culturais, recreativas e deportivas que fomenten a promoción económica e cultural da comarca.

#eusonvoluntario

A.C.R.D. Praia do Castelo
cr157-2